Nonstop
asistenční služby

732 262 266

Recepce 558 996 125

MENU

Ochrana osobních údajů

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Ochrana Vašeho soukromí při používání naší webové stránky www.karireal.cz je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovědná za ochranu osobních údajů této webové stránky je společnost KARIREAL a.s., se sídlem Frýdecká 272, Třinec 739 61, IČ: 26796228 (dále jako "KARIREAL"). Při používání a zpracování osobních údajů přísně dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Právo na používání osobních údajů jako anonymních dat přísluší s výhradou níže popsaných práv dotčených osob v zákonném přípustném rozsahu společnosti KARIREAL
.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí jen pro www.karireal.cz; (Dále jako "naše webová stránka") a s ní související podstránky, ovšem ne pro webové stránky, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami. Zkontrolujte, prosím, prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami, protože tyto webové stránky nepodléhají naší kontrole a společnost KARIREAL není zodpovědná za jejich obsah a opatření na ochranu osobních údajů.

[1.] Bezpečnost dat

[1.1] Společnost KARIREAL přijala na ochranu Vašich osobních údajů vhodná technická a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje mimo jiné před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a průběžně jsou přizpůsobovány podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu v průběhu 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany Vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva.

[2.] Sběr a zpracování osobních údajů

[2.1] Vámi poskytnuté osobní údaje Osobní údaje zpracováváme podle aktuálně platných zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. Když s námi korespondují nebo vyplníte formulář s osobními údaji na naší webové stránce, vezměte na vědomí, že osobní údaje, které jste uvedli v příslušném formuláři, jsou zpracovávány pouze pro konkrétní účel podmínek tam uvedených.

[3.] Partneři

Společnost KARIREAL nezpracovává všechny osobní údaje sama, ale s podporou profesionálních partnerů, jmenovitě: ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,Porsche Česká republika s.r.o. Praha 5 – Jinonice, Radlická
740/113d, 158 00 Praha; výrobních závodů značek Škoda, VW a smluvně pověřenými dodavateli služeb a prací pro KARIREAL a.s.

Partneři byli pečlivě vybráni a vhodnými technickými a organizačními opatřeními se starají o to, aby se zpracovávání Vašich osobních údajů uskutečňovalo v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů a bylo zaručeno dodržení Vašich práv. Partnerem není dovoleno používat přenechány osobní údaje na vlastní nebo komerční účely nebo je poskytovat třetím stranám. Společnost KARIREAL neposkytuje třetím stranám - například vydavatelstvím seznamů adres a společnostem provádějícím přímou reklamu.

[4.] Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Pokud se rozhodnete poskytnout nám Vaše osobní údaje za některým účelem podle nabídek daných naší webovou stránkou, z hlediska zákonnosti jejich zpracování může jít o jejich poskytnutí

[4.1] bez Vašeho souhlasu za účelem uzavření předsmluvního nebo smluvního vztahu (např.: Otázka k vozidlu, Zkušební jízda, Všeobecný kontaktní formulář, Konfigurace vozidla ...) nebo

[4.2] s Vaším souhlasem (např. Přihláška k odběru bulletinu, Marketingové aktivity, Průzkum spokojenosti klienta ...).

[4.3] Vždy však při daném formuláři, do kterého vkládáte Vaše osobní údaje, je uveden minimálně účel zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, zdůvodnění souhlasu a doba zpracování.

[5.] Práva dotčených osob - Pokud jde o zpracování údajů, můžete uplatnit následující práva, která Vám přísluší:

[5.1] Právo na informace - Můžete požadovat potvrzení o tom, zda a v jaké míře se zpracovávají Vaše osobní informace.

[5.2] Právo na opravu - Pokud o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu, příp. jejich doplnění. Pokud jste si zřídili uživatelský účet, můžete ke svým osobním údajům přistoupit kdykoliv a tyto sami opravit nebo doplnit. Kromě toho můžete uživatelský účet kdykoliv zavřít.

[5.3] Právo na vymazání - Můžete požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud zanikl důvod, pro který byly sklizeny, jde o neoprávněné zpracovávání, zpracovávání zasahuje neúměrně do oprávněných chráněných zájmů nebo se zpracování údajů opírá o Váš souhlas a Vy jste ho odvolali. Přitom je třeba si uvědomit, že mohou existovat jiné důvody, které mohou okamžitému vymazání Vašich údajů odporovat, např. zákonem upravené lhůty uložení, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.

[5.4] Právo na omezení zpracování - Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů, když

• popíráte správnost těchto údajů, a to po dobu, která nám umožní správnost údajů prověřit, • zpracování Vašich údajů je neoprávněné, smazání však odmítnete a místo toho požadujete omezení používání údajů,

• již údaje na plánovaný účel nepotřebujeme, avšak Vy potřebujete tyto údaje ještě na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo

• jste podali námitky proti zpracování údajů.

[5.5] Právo na přenositelnost údajů - Můžete od nás požadovat, abychom Vám Vaše údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy mezi námi a zpracování se provádí s pomocí automatizovaných postupů.

[5.6] Právo na námitku - Pokud zpracováváme Vaše údaje za účelem provedení úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, za účelem výkonu veřejné moci nebo pokud se při zpracovávání odvoláváme na nutnost ochrany našich oprávněných zájmů, můžete podat námitku proti zpracování údajů, pokud

existuje rozhodující zájem na ochranu Vašich údajů. Zasílání reklamy můžete odvolat kdykoliv bez uvedení důvodů.

[5.7] Právo na stížnost - Pokud jste toho názoru, že jsme při zpracovávání Vašich údajů porušily slovenský nebo evropský zákon o ochraně osobních údajů a tím porušily Vaše práva, žádáme Vás tímto, abyste nás kontaktovali, abychom mohli objasnit případné dotazy. Samozřejmě máte také právo stěžovat si na úřadě pro ochranu osobních údajů, příp. u evropského orgánu dohledu. Tato práva můžete uplatnit přímo u společnosti KARIREAL oznámením na e-mailové adrese info@karireal.cz

[6.] Získávání a zpracovávání anonymních údajů

Na této webové stránce jsou použity softwary pro analýzu používání stránek. Vyhodnocením těchto údajů získáváme důležité poznatky o preferencích uživatelů. Tyto poznatky pomáhají zlepšovat kvalitu nabídky. Při každé návštěvě stránky se konkrétně neomezeně zaznamenávají tyto údaje:

• Anonymní tvar IP adresy, který zaslal požadavek
• Datum a čas zaslání požadavky
• Název prohlížené stránky resp. souboru
• Linku, ze které stránky jste se na tuto stránku dostali • Prohlížeč a verze prohlížeče, který uživatel používá

• Operační systém, který uživatel používá.

Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom jsou to výhradně informace, které nepřipouštějí spojení s vaší osobou. Jako uživatel zůstáváte anonymní.

[7.] Používání cookies

V souvislosti s tímto se používají také takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetové nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii. Váš webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání této webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor Cookie a v něm uložené informace buď odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila (First Party Cookie) nebo odešle na jinou webovou stránku, ke které patří (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že již byla tímto prohlížečem jednou vyvolána, a v mnoha případech obmění zobrazený obsah.

Na používání cookies jste nám udělili Váš předchozí souhlas. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Cookies na této stránce můžete kdykoliv deaktivovat. Prosím vezměte na vědomí, že deaktivací cookies může být funkčnost stránky omezena.

Prosím vezměte na vědomí, že kvůli funkčnosti webové stránky se evropské směrnice netýkají nezbytných cookies a nedají se deaktivovat. Abyste tyto cookies deaktivovali, vytvoří se ve vašem prohlížeči "Opt-Out" cookie, aby se váš nesouhlas dal přiřadit. V případě, že použijete jiný prohlížeč respektive jiný počítač nebo cookies vymažete, musíte cookies opět deaktivovat.

Nastavení cookies

 

[7.1] Kontaktní údaje
Odpovědný: KARIREAL
a.s., se sídlem Frýdecká 272, Třinec 739 61, email: info@karireal.cz

KARIREAL a.s. © 2024.

Vytvořeno v

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies

cookies.management.description