Nonstop
asistenční služby

732 262 266

Recepce 558 996 125

MENU

Compliance

Compliance

Vnitřní oznamovací systém KARIREAL a.s.

společnost KARIREAL a.s. se sídlem Frýdecká 272, 739 61 Třinec, IČ 26796228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 3226 vytvořila „Oznamovací systém KARIREAL a.s.“ pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má ve společnosti KARIREAL a.s. dojít, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v KARIREAL a.s.:

1.     majících znaky trestného činu

2.     majících znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč

3.     porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

4.     porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:

-    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

-    daně z příjmů právnických osob,

-    předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

-    ochrany spotřebitele,

-    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

-    bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

-    ochrany životního prostředí,

-    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

-    radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

-    hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

-    ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

-    ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

-    ochrany finančních zájmů Evropské unie,

-    fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Společnost KARIREAL a.s. vylučuje přijímání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému od osoby, která pro KARIREAL a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle Zákona o ochraně oznamovatelů § 2 odst. 3 písmeno a), b), h) nebo i).

Oznamovatel může své oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému podat písemně či ústně příslušné osobě:

Lenka Hupková Tomáš Goryczka
Adresa: Frýdecká 272, 739 61 Třinec Adresa: Frýdecká 272, 739 61 Třinec
e-mail: compliance@karireal.cz e-mail: compliance@karireal.cz
Tel.: 558 996 110 Tel.: 558 996 148


 

Příslušná osoba oznámení přijímá a vyřizuje. Oznamovateli doporučujeme, aby 

-      v případě listinných podání označil listinnou zásilku „Pouze k rukám příslušné osoby“,

-      telefonický způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době,

-      v případě osobního podání požádal příslušnou osobu telefonicky či e-mailem o termín schůzky v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. 

Oznamovatel uvede v oznámení:

-      údaje o svém jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost,

-      kontaktní údaje, za účelem informování o přijetí a o způsobu vyřízení oznámení,

-      popis veškerých oznamovateli známých skutečností týkajících se možného protiprávního jednání, a to včetně případných důkazů.

 

Je možné využít formulář Oznámení:  Formulář pro podání oznámení 

 

O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od přijetí oznámení.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. 

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

U každého Oznámení bude posouzena jeho důvodnost a pravdivost. O výsledku posouzení bude informovat příslušná osoba. Bude-li oznámení důvodné a pravdivé, budou přijata nápravná opatření. 

 

 

Informace o možnosti podání oznámení ministerstvu spravedlnosti

Oznamovatel má možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Oznámení je možné uskutečnit ústně nebo písemně. Písemné oznámení ministerstvu spravedlnosti je možné učinit prostřednictvím Portálu justice: https://oznamovatel.justice.cz

KARIREAL a.s. © 2024.

Vytvořeno v

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies

cookies.management.description