Likvidace
pojistných událostí

Jednou z významných služeb našeho servisu, je řešení pojistných událostí na Vašem vozidle.

Máte možnost využít naše kompletní služby – na základě plné moci od Vás zabezpečíme celý proces jednání s pojišťovnou, samozřejmě včetně opravy a vyúčtování přes pojišťovnu.

Máme navázanou smluvní spolupráci s pojišťovnami:

* Allianz
* Kooperativa
* Česká pojišťovna
* Generali
* ČSOB pojišťovna

Co dělat po pojistné události?

1) Nahlásit událost na pojišťovnu, která bude pojistnou událost likvidovat.
2) Vozidlo je nutno přivézt do našeho servisu, aby servisní poradce mohl vozidlo nafotit, obhlédnout a na základě předběžného stavu dohodnout termín opravy.

Kdo bude komunikovat s pojišťovnou?

V případě, že se chcete zbavit starostí, můžete nás plnou mocí pověřit kompletním řešením Vaši pojistné události. Naši pracovníci budou komunikovat přímo s pojišťovnou, dohodnou obhlídku vozidla, postup opravy, dodatečnou kontrolu vozidla, vyúčtování a provedení opravy v naší karosárně a lakovně.

ROMAN.PAWERA@KARIREAL.CZ

558 996 189

ODBORNÉ POSOUZENÍ

VOZIDLA

URČENÍ A ZAJIŠTĚNÍ

DÍLŮ PO NEHODĚ